Aktuálně

Prázdniny, 27.6.2014

2. základní škola přeje všem hezké prázdniny. Úřední hodiny jsou vždy v pondělí od 9.00 do 12.00.

Šesťáci na "záchrance", 26.6.2014

Šesťáci24.6. navštívily třídy 6.A a 6.B v rámci branného cvičení chebskou záchrannou službu. Žáci si mohli nechat "natočit! EKG, změřit hladinu cukru, "prolézt" sanitku a zeptat se na cokoli. Povídání bylo zajímavé a nejvíce se všem líbily praktické ukázky.                                                                Hana Zahradníková

Cvičená straka, 25.6.2014

Cvičená18. června si děti ze 4. tříd zpestřily vyučování přírodovědy vystoupením opravdické straky. A že se bylo na co dívat! Straka Terezka pana Jiřího Flašky je jako z cirkusu.

Branné cvičení, 25.6.2014

BrannéV úterý jsme byli na branném cvičení. Ze školy nás vyhnal cvičný požární poplach, přesunuli jsme se na naše nové hřiště a naštěstí nikdo nechyběl. Na hřišti nás čekala stanoviště, na kterých jsme si zopakovali nebezpečí, která nás o prázdninách mohou potkat, pravidla jízdy na kole, nebezpečné látky a jedovaté rostliny a také jsme si osvěžili poskytování první pomoci. První pomoc nám ukazovaly děti z kroužku Mladý zdravotník z 1. a 2. stupně naší školy.

Vyhraný výlet, 24.6.2014

Vyhraný9.6. jeli žáci 3.A na školní výlet do Prahy. Navštívili Muzeum čokolády a zábavní centrum Beckiland. Celý výlet byl hrazen z peněžité výhry ve sběru papíru. Všichni si celý den náramně užili a za to díky všem pracovitým sběratelům:-)                                                                                                              B.Vojíková

Čas školních výletů, 23.6.2014

fotografie z výletu 1.B foto z výletu 3.B


Pasování na čtenáře, 10.6.2014

PasováníKonec roku se blíží!!! Naši prvňáčci už umí krásně číst, a tak byli v knihovně pasováni na čtenáře. Za průběžné plnění úkolů s čarodějnicí, vodníkem a pirátem v knihovně v období od března do května letošního roku dostaly děti z 1. A v knihovně dokonce dort!

Florbalový turnaj ve Fr. Lázních, 4.6.2014

Florbalový31.5. se konal 1. ročník florbalového turnaje o pohár ZŠ Františkovy Lázně. Turnaje se zúčastnila 4 družstva - ZŠ Fr. Lázně, ZŠ Horní Slavkov, družstvo DDM Sova Cheb a naše družstvo. Za velké podpory rodičů a dalších fanoušků vyhrálo právě družstvo naší školy. O vítězství se zasloužili: Matěj Kracík (3.B), Samuel Šmajda (4.B), Tomáš Liška, Matěj Barabáš Halamka, Jakub Votoupal (5.A), Lukáš Komárek, Son Nguyen Vu (5.B), Dominik Sabo, Jakub Tvarůžek (6.A), Štěpán de Wolf a Josef Lacina (6.B). Děkujeme!

Koncert kytarového kroužku AKORD, 3.6.2014

KoncertDěti, které navštěvují kytarový kroužek AKORD na naší škole, uspořádaly na závěr pro své rodiče velký koncert. Ukázaly na něm, co všechno se za celý rok naučily a že je opravdu čím se chlubit! Všichni udělali veliký pokrok, a tak si veliký potlesk za odměnu zasloužili. Kroužek AKORD stejně jako všechny kroužky Klubu tvořivých Americká s koncem května končí. V říjnu ale stejně jako všechny ostatní opět začne!!! Děkuji všem rodičům za trpělivost.                                                                            B.Nosková

Návštěva ZOO Plzeň a Dinoparku, 3.6.2014

Návštěva Dne 31.5.2014 navštívilo 12 dětí z přírodovědných kroužků 2.ZŠ - II.stupeň (uč.J.Boček) a I.stupeň (Bobříci , uč.B.Nosková) ZOO v Plzni.

Do Plzně nás ráno v 8.00 odvezl autobus a již od 10.00 jsme si začali užívat jarní pohody mezi zvířaty celého světa. V poledne sice trochu pršelo, ale to nám určitě náladu nezkazilo, zvlášť, když jsme po prohlídce ZOO zamířili do Dinoparku. Součástí programu bylo i promítání v 3D Dinokinu. Potom jsme si nakoupili Dinosuvenýry, někteří Dinozmrzlinu a Dinohranolky nebo Dinokukuřici. Potom jsme se rozloučili s pravěkými i současnými zvířaty a unaveni, ale spokojeni jsme před 18 hodinou dorazili domů.                                          Mladí přírodovědci

červen, 1.6.2014

                         

Krajské kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků, 28.5.2014

KrajskéV sobotu 24. května jelo družstvo 1. stupně kroužku Mladý zdravotník reprezentovat školu na krajské kolo soutěže do Vejprnic u Plzně. Pro všechny zúčastněné to byla rozhodně cenná zkušenost - ošetřili jsme všechny úrazy, které v soutěži byly - a byly opravdu velmi těžké a složité, stanoviště byla také zaměřena na obvazovou techniku, přenos raněných, dopravní předpisy, dějiny Červeného kříže a chování za mimořádných situací. Družstvo obstálo v obrovské konkurenci velmi dobře.

Štafetový pohár, 28.5.2014

ŠtafetovýV pátek 23. května se družstvo žáků 1. stupně naší školy zúčastnilo atletické soutěže Štafetový pohár. Přestože jsme se neumístili na předních místech, do výkonů jsme dali rozhodně všechny síly, fandili jsme si, skamarádili jsme se a bylo to moc pěkné dopoledne.

Fotosoutěž Cheb - moje město, 20.5.2014

FotosoutěžJak dopadla naše fotosoutěž...

Projekt Moje město, můj kraj, 19.5.2014

Vybrané práce žáků 2. stupně: (pro otevření prezentace klikněte na obrázek)                                                  

Moje město, můj kraj, 17.5.2014

MojeCeloškolní projekt "Moje město, můj kraj" znamenal pro naše žáky nejen prohloubení znalostí o našem městě a kraji, ale také příležitost vyzkoušet si i jiné formy práce. Kromě plnění úkolů v pracovních listech, čtení pověstí, dramatizace, vědomostních soutěží a her, získávání, třídění a zpracovávání informací z různých zdrojů, si žáci vyzkoušeli také role uměleckých fotografů, detektivů, moderátorů a reportérů. A co děti nejvíc bavilo? Vyrazit do terénu s anketou pro obyvatele města, fotografovat části domů a zašifrovat název místa do názvu fotografie a pátrat po domech, jejichž části měly na obrázku.                            

                           Správné odpovědi v anketě - Jak znají občané Chebu své město...

                                                       Ukázka prezentace žáků 5. tříd - Karlovarský kraj
Jarní akce přírodovědného kroužku - 2. stupeň, 12.5.2014

Jarní1.4. navštívily členky Přírodovědného kroužku Nikola Grmanová, Pavlína Klučiarová, Eliška Fialová, Sabina Žabková a Ingrid Slivkaničová s učitelem J.Bočkem Národní přírodní rezervaci Komorní Hůrku.
Za pěkného počasí jsme vyrazili ve 14.30 hodin ostrou chůzí směr Komorní Hůrka. Cesta kolem přehrady, vyhlídky Egerwarte a statku Stein ubíhala velmi rychle, po cestě jsme určovali květiny a stromy. Po 16. hodině jsme dosáhli svého cíle, zdolali vrchol sopky, poučili se o její historii a za veselého zpěvu se vrátili kolem 18. hodiny zpět.

Dne 26.4.2014 uskutečnil Přírodovědný kroužek exkurzi do Národní rezervace Soos, součástí akce byla i návštěva Muzea Země - Dino pavilonu v Novém Drahově a 5 km vzdáleného Motýlího domu v Žírovicích u Frant. Lázní.
Exkurze se účastnily 3 žákyně 7. tříd: Klára Bilinčuková, Eliška Šubrtová a Katrin Miltová a učitel Jaroslav Boček. Z Chebu jsme vyrazili v 10 00 vlakem; za 15 minut jsme byli v Novém Drahově. Prohlídka rezervace byla velmi poutavá, prošli jsme celou naučnou stezku a po malém občerstvení si prohlédli Muzeum Země, zaměřené na historii naší planety. Pak nás čekal ostrý pochod po rozpálené silnici do Žírovic, kde nás čekala odměna - nádherní tropičtí motýli v Motýlím domě. Po cestě do Františkových Lázní jsme málem zmokli. Zpátky do Chebu jsme se vrátili autobusem kolem 15.30 hodin.

                                                                                                        Jaroslav Boček

Vítězství ve sběru papíru, 7.5.2014

Soutěž ve sběru papíru, kterou vyhlásilo město Cheb pro žáky základních škol, má dva vítěze - naše třídy 1.A a 3.A. Oběma třídám byl slavnostně předán šek na 30 000 Kč.                          

Noc staré čarodějnice, 5.5.2014

NocFilipojakubskou noc prožily děti z kroužku Bobříci ve škole na nocovce "Noc staré čarodějnice". Viděli jsme ohňostroj, našli poklady, opekli si buřty a krásně jsme si zasoutěžili. Bylo to moc prima!

Školní turnaj E.ON City Cup, 4.5.2014

Školní1. místo získali naši žáci v turnaji E.ON City Cup pro žáky 1. až 5. tříd základních škol. Patří jim velká gratulace a poděkování za reprezentaci!

květen, 1.5.2014

                         

Gratulujeme vítězům..., 27.4.2014

GratulujemeMladí zdravotníci opět skvěle reprezentovali školu. Družstvo 1. stupně obsadilo v okresní soutěži Hlídek mladých zdravotníků 1. místo. Žáci 2. stupně byli druzí. Všem děkujeme a blahopřejeme:-)

Velikonoční jarmark, 16.4.2014

VelikonočníVelikonoční jarmark - jako každý rok jsme přivítali rodiče, prarodiče a přátele školy, kteří si přišli poslechnout náš dětský sbor Zpěváček, prohlédnout si výrobky dětí a společně s nimi vyrábět velikonoční dekorace a přáníčka. Děkujeme za návštěvu a příjemné odpoledne:-) Přejeme příjemné prožití svátků a bohatou pomlázku...

duben, 1.4.2014

                         

Ocenění, 25.3.2014

Na návrh ředitele školy byla letos oceněna Nadací Schola Ludus za mimořádné výsledky ve studiu v roce 2013 Markéta Fráňová z 8.A. Gratulujeme!


Vítáme jaro, 23.3.2014

                                  

První jarní den, 20.3.2014

PrvníDnes vykvetla před naší školou louka.....to děti vítaly příchod jara:-) A barevně rozzářené byly i třídy...

Den knihy, 20.3.2014

DenVe středu jsme se věnovali knihám. Čekalo nás čtení, poslech, ale i tvorba pohádek a pověstí. Děti o knihách diskutovaly, plnily úkoly, ilustrovaly i dramatizovaly. Jako každý rok proběhla burza knih i čtenářská soutěž.
Nejlepší čtenářkou se letos stala Valérie Škaloudová ze 4.B. Gratulujeme!

Karneval, 1.3.2014

KarnevalPřed jarními prázdninami ožila naše škola masopustním veselím. Karnevalové masky, hodování, tanec a hry....ale také trocha toho učení..

Karneval - druhá várka fotek:-)

březen, 28.2.2014

                         

Karneval, 28.2.2014

KarnevalKarneval - první várka fotek:-)

Kuriozity v chebském muzeu, 27.2.2014

KuriozityDěti ze IV.C vyrazily opět do muzea. Všichni jsme se moc těšili, protože programy paní Milušky jsou vždycky velmi zajímavé a poutavé. Tentokrát jsme viděli sbírku kuriozních předmětů ze sbírek muzea. A co se nám nejvíce líbilo? Nejprve jako detektivové najít předmět a pak si zahrát na průvodce a ostatním říci zajímavosti:-).

Vesmírný rej ve školní družině, 26.2.2014

VesmírnýDěti ze 2. a 4. oddělení naší školní družiny prožívají celý školní rok tématicky vesmír. V masopustním období je tedy čekal vesmírný rej. Děti si vyrobily masky mimozemšťanů a odpoledne protančily, prosoutěžily, nechaly si malovat obličej a ochutnaly i jídlo z vesmíru. Bylo to moc hezké odpoledne! Paní vychovatelky Evy si zaslouží velké díky!

Seznam budoucích prvňáčků, 11.2.2014

Zde naleznete seznam žáků přijatých do 1. tříd školního roku 2014/2015.

únor, 2.2.2014

                         

Poděkování..., 23.1.2014

Poděkování...Děkujeme všem návštěvníkům, kteří se přišli podívat na naši školu při dnešním Dni otevřených dveří.

Poslední zprávy z lyžáku..., 16.1.2014

PosledníČtvrtý den...
Posíláme poslední zprávy z Božího Daru, zítra už totiž jedeme domů:-)
Ráno jsme byli lyžovat, udělali jsme si normální rozcvičku, abychom byli pořádně protáhlí a při jízdě si například neskřípli nějaký ten sval. Po rozcvičce jsme jezdili vyznačenou dráhu a mezitím jsme si mohli jezdit i svým stylem. V 11 hodin jsme šli na chatu a k obědu jsme měli čočku s uzeným masem. Potom následoval odpolední klid, někteří si lehli na postel a odpočívali a někteří hráli karty. Ve dvě hodiny jsme šli opět na kopec. Každý lyžař zkusil namrzlou dráhu, a pak ji jel na čas, asi nejvíc nás bavilo jezdit za sebou: několik lidí si stouplo za sebe, chytli se a po rozjezdu se hodně lidí při pádu nasmálo. Děti ze třetí a čtvrté třídy byly bobovat a stavěly sněhuláky. Ve čtyři hodiny jsme šli zpět na chatu, později k večeři jsme měli rybu se šťouchanými bramborami. Po večeři nás čekalo vystoupení, tentokrát si ho připravili "bobáci" a teď už je kino - dnes je na programu "Mezi námi zvířaty".                                                                             Eliška IX. A a Dan VII. A

3. den na "Božáku", 15.1.2014

3. Náš třetí den zde...
Od 8 hodin jsme měli snídani. Od půl 10 jsme se učili matematiku. Lyžáci si klidně lyžovali na kopci :-). Dnes už sníh moc nepadal, ale zase jsme se dostali na kopec bobovat. K obědu jsme měli kuřecí rizoto, které nám chutnalo. Odpoledne jsme všichni i s lyžákama šli na dlouhou procházku, která je nazvaná Ježíškova cesta. Odměnu jsme dostali jenom my bobáci...:D Jelikož už jsme byli unavení, pomalu jsme se vraceli na chatu. Ale zastavili jsme se u směru na chatu a na nákupáky, my bobáci jsme šli do infocentra pro odměnu za kartu, kterou jsme plnili, když jsme šli Ježíškovou cestou. Časopis jme dostali všichni. Kluci dostali razítka a holky dostaly stužky do vlasů. Lyžáci, kteří chtěli jít do obchodu, tak šli a ostatní šli na chatu. Večeři jsme měli trošičku později, ale vydrželi jsme to. Po večeři jsme dostali malinkaté překvapení. Eliška ze VII. A, Petr, Eliška a Simona ze VII.B si pro nás připravili dramatickou komedii, která se jmenovala Sněhurka :-). A ted se koukáme na domácí kino - Croodsovi.

                                                                            Eliška VII.A, Jirka ze III. B a Marek ze IV. A

Další zprávy ze zimní školy v přírodě, 14.1.2014Co jsme dělali druhý den?
Od 9 hodin jsme se učili český jazyk. Po 2 hodinách jsme hráli hry. Pak jsme se šli podívat do infocentra, posílali jsme pohledy, prohlíželi mapy okolí a vymýšleli výlet na odpoledne. Sice tu padá sníh, ale na boby to není, to až zítra. Pak byl oběd. Po poledním klidu jsme vyrazili na dlouhou procházku. Viděli jsme rašeliniště a i kus Ježíškovy cesty, na kterou půjdeme zítra. Když jsme přišli, čekali jsme na večeři a teď už máme kino - Šmouly 2.

                                                                            Marek IV. A a Jirka III. B

Zprávy z Božího Daru, 13.1.2014

ZprávyCo jsme všichni dělali první den?

Není tu skoro žádný sníh, chvíli to vypadalo, že nebudeme moct vůbec bobovat. Ale bobovali jsme! Umíme si totiž poradit, dráhu jsme si vyrobili ze sněhu, co zbyl ve stínu:-) Chvíli to sice trvalo, ale zato to svištělo jako po másle!!! Po večeři jsme si zahráli hry a teď už se docela těšíme spát.

                                                                            Janička IV. B a Terezka R. III. B

Těšíme se na Vaši návštěvu..., 10.1.2014Vážení rodiče, přátelé školy a zástupci budoucích prvňáčků, zveme Vás na Den otevřených dveří, který pořádá naše škola 23.ledna 2014.V době od 10 do 16 hodin si můžete prohlédnout naši školu, třídy a školní družinu. V dopoledních i odpoledních hodinách můžete navštívit vyučování, zájmové aktivity a školní družinu. Prosíme Vás, abyste vstupovali do výuky před začátkem hodiny.
                                                                                                        

leden, 3.1.2014

                         

Přání..., 22.12.2013


Besídka 1. oddělení školní družiny, 18.12.2013

BesídkaPaní vychovatelka Štolcová zorganizovala ve školní družině soutěž mezi chlapci a dívkami v prostírání a zdobení štědrovečerních stolů. K tomuto kreativnímu tvoření se přidali i rodinní příslušníci. Odměnou pro oba stoly byly dorty a příjemné posezení u vánočního čaje.

Nocovka Bobříků, 13.12.2013

NocovkaVe škole spali čertíci!!!

V pátek 6. prosince se ve škole večer sešli samí čerti! Naštěstí to byly děti z kroužku Bobříci a jenom se namaskovaly. Vyrazily postrašit také lidi na náměstí a zabruslily si pod stromečkem. Po zahřátí u čaje vyrazily zase ven a to pod Chebský hrad, který je ve tmě velmi strašidelný. Tam se dozvěděli, co se stalo v Mlýnské věži před mnoha a mnoha lety. Objevila se v ní totiž bílá ruka! Blízko u hradu našly poklad a to nebylo nic jednoduchého, ale Máťa ho našel hned! A pak už pospíchaly zpátky do školy. Čekala je totiž náročná a strašidelná stezka. Všichni čertíci byli odvážní a přestože se trochu báli, odvážili se i do sklepení a odměna je neminula:-) Pohádku před spaním už dokoukal málokdo.
                                                                                                                               To jsme si zase užili světa! Bobříci

Vánoční trhy v Bayreuthu, 12.12.2013

VánočníŽáci 2. stupně měli možnost strávit jeden den v adventním Bayreuthu. Vánoční nákupy, atmosféra a možná i konverzace v německém jazyce...

Testování AJ, 12.12.2013

TestováníI naše škola se zúčastnila projektu CZECH REPUBLIC SPEAKS ENGLISH, který byl prvním pokusem otestovat úroveň znalostí anglického jazyka v České republice.

Den v pravěku, 12.12.2013

DenDen v pravěku prožili žáci 6. tříd. Při tomto dějepisném projektu se vžili do rolí prvních zemědělců a řemeslníků, a tak mleli obilí, vyráběli nástroje, zbraně, amulety...ale také luštili lidové hádanky, anagramy, zpívali a tančili rodové a rituální tance. Nevšední, zábavný, zajímavý den...

6. třídy v Mariánských Lázních, 11.12.2013

6.Zajímavá exkurze čekala šesťáky při jejich výletu do Mariánských Lázní.

Vánoční jarmark, 8.12.2013

Vánoční I v tomto roce jsme prodávali a zpívali na vánočním jarmarku na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Děkujeme všem, kteří si naše koledy přišli poslechnout a popř. i nakoupit drobné vánoční dárky. Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí v novém roce 2014.

Mikulášská nadílka, 5.12.2013

Mikulášská5.12.....všichni ví, co toto datum pro děti znamená. Přípravná třída, 1. a 2. třídy se jako každý rok mohly těšit. Přesvědčte se..

2. výprava Bobříků - SOOS, 3.12.2013

2.Přírodovědný kroužek Bobříci se v pátek 22. listopadu vydal na výlet. Tentokrát nás zajímala přírodní rezervace SOOS a stanice pro záchranu handicapovaných živočichů. A bylo na co se dívat! Viděli jsme výra, sovu pálenou i puštíka ve voliérách a několik sov dokonce i ve volné přírodě. Nejvíce se nám samozřejmě líbily mofety na naučné stezce. Bylo to moc pěkné podzimní odpoledne a moc jsme si to zase užili!

prosinec, 29.11.2013

                         

Plavecké závody, 19.11.2013

PlaveckéDěti z 1.stupně naší školy se zúčastnily závodů v plavání. Přestože jsme se na postupových místech neumístili, bylo to moc pěkné dopoledne!

Celoškolní projekt "Víš, co jíš?", 15.11.2013

Celoškolní Ve středu 6.11.se uskutečnil celoškolní projekt Víš, co jíš?
Jaké činnosti děti čekaly?
Jmenování zásad zdravé výživy, sběr a shromažďování receptů zdravých pokrmů, tvorba "zdravé kuchařky", sestavování zdravého jídelníčku, vlastní "kuchtění" a ochutnávka....ale také posuzování reklam, diskutování nad účinky reklamy a tvorba vlastní reklamy za účelem propagovat zdravé jídlo a zdravý životní styl.

Očima kronikáře - říjen na naší škole, 5.11.2013

Tradiční sběr kaštanů a žaludů
Od 7. října do konce měsíce shromaždují paní učitelka Z. Richtrová a pan školník L. Kašpar vždy v pondělí od 7.45 do 7.55 u dveří do sklepa donesené kaštany a žaludy pro zvěř. Děkujeme za pomoc.

Výstavní projekt ,,Ptáci se vracejí"
Dětem ze 7. A a 8. B se líbila neobyčejně zajímavá výstava, již si prohlédly v měsíci říjnu. Vychází z dlouholetého, několik generací trvajícího sledování ptactva v nejzápadnějších Čechách, víceméně v hranicích okresu Cheb. Vlastní výstava, jejímiž hlavními autory jsou zvláště ornitologové, členové 4. základní organizace Českého svazu ochránců přírody, probíhá v Muzeu Cheb.

8. A a 9. A v Terezíně
17. října jsme se v osm hodin ráno vypravili na exkurzi do Památníku Terezín. Při procházení smutným místem, bývalou věznicí pražského gestapa, děti pozorně naslouchaly průvodcovým slovům a na neznámé skutečnosti se ptaly. Nezvyklé poděkování, jež průvodce našim žákům po prohlídce pevnosti udělil, potěšilo nejen je. Domů jsme se v podvečerních hodinách slunného dne vrátili v pořádku. O průběhu exkurze zpravila vedení školy následujícího dne H. Zahradníková, vedoucí výpravy. 8. A

Setkání se zástupci Speciálně pedagogického centra Cheb, 17. 10.
Na podnětné schůzce se sešli zástupci centra s vedením školy, třídními učitelkami 1. A, 1. B a 3. B, pedagogickými asistenty a výchovnou poradkyní. Centrum se zabývá problematikou výchovy a vzdělávání dětí s různými handicapy. Podporuje a provází nejen rodiny dětí s handicapem, ale poskytuje i poradenské služby rodičům, pedagogům a všem, kteří se podílejí na integraci dětí s handicapem.

Branné cvičení 1. a 2. stupně
18. 10. se všechny třídy školy zúčastnily tradičního podzimního cvičení branného. Vyučující každého ročníku rozpracovali určená témata do konkrétních činností, kroků a svědomitě je s dětmi plnili. Trasu pro cvičení v terénu volili nyní dle svého uvážení. 1. stupeň ukončil cvičení v 11.40, 2. stupeň v 12.35. Vedoucími dne byly R. Fialová, H. Zahradníková a B. Nosková, netřídní učitelé doprovázeli vybrané třídy, ve škole zůstala v záloze J. Baierová. Po skončení zaměstnání podali jednotliví učitelé veliteli cvičení, řediteli školy, hlášení o splněných úkolech.

Exkurze 8. B a 9. A do Parlamentu České republiky
24. 10. poznávali žáci nejen historii a současnost Parlamentu v Praze v předvečer předčasných parlamentních voleb, ale i Malé Strany a Pražského hradu. Se svými učiteli bádali přímo na místě. Výsledky jejich činnosti při exkurzi zhodnotili Petra Černá a Zdeněk Toms, vedoucí malostranské výpravy.

Autorské čtení v učebně č. 42
25. 10. zažili osmáci a deváťáci autorské čtení spisovatele Lubomíra Müllera. Schody do nebeského pokoje je autobiograficky laděné vyprávění o lásce i utrpení patnáctileté Mileny a stejně starého Lumíra. Žáky 9. A zaujalo autorovo vyprávění, způsob, jakým je vedl, a příběh plný zvratů. Spisovatel udržel pozornost dětí po celé dvě hodiny.

Klub tvořivých Americká startuje
Od října navštěvují děti opět podle zájmu naše kroužky. I. Hruboňová a R. Valentová, koordinátorky klubu, bedlivě střeží běh všech otevřených aktivit. Učitelé je do 15. října informovali o počtech zájemců v jednotlivých kroužcích. Celkem do nich dochází 200 žáků. J. Němečková, Z. Šantrochová a I. Hruboňová vytvořily časový harmonogram o konání nápravné péče, doplnily jej i o seznam docházejících dětí.

Chodíme do dětské knihovny
V říjnu vstupují do knihovny žáci 3. a 4. tříd, pro něž pracovnice knihovny připravily výpravu za ilustrátory dětských knih a úkoly, jež je povedou k bezpečné orientaci v knihovně

Halloween , 5.11.2013

HalloweenV pátek přišla do naší školy místo dětí samá strašidla! Kostlivci a duchové, upíři i upírky, zombie, čarodějnice a různá další. A aby bylo ještě hůř, proměnily se nám i paní učitelky - v upírky, čarodějnice, kostlivce. Aha! Byl to už tradiční Halloweenský den na naší škole.

Činnost Klubů tvořivých, 5.11.2013

Činnost Od začátku října zahájily na naší škole činnost Kluby tvořivých Americká. A nabídka zájmových aktivit je opravdu pestrá!

Děti, které mají rády hudbu, mohou navštěvovat kytarový kroužek Akord, kde se zábavnou formou naučí akordové značky a základní doprovody známých písní. Pro ty, kteří rádi zpívají, je tu Zpěváček, kde si děti každý týden zazpívají své oblíbené písničky a vyzkouší si různé pohybové i rytmické doprovody. Oba dva kroužky pak vystupují na různých školních akcích.
Ti, co rádi vyrábějí, si mohou vyzkoušet různé techniky a materiály na kroužku Kreativní tvoření a velmi oblíbeným kroužkem je Keramika, která je letos rozdělena pro velký zájem dokonce do 4 skupin! Děti se tu naučí pracovat s keramickou hlínou, různé druhy glazur a vyzkouší si i práci na hrnčířském kruhu.
Pro děti, které baví sport, máme také nabídku - mohou přijít na hodinu Cvičení s hudbou, na Sportovky - hodinu tradičních i netradičních sportovních her nebo si třeba zahrát Florbal.
Se žáky s různými poruchami učení pracují naše zkušené paní učitelky v klubu Dyskohrátky, kde dětem zábavnou formou pomáhají a radí, jak pracovat.
Internetový klub je také úplně plný a oblíbený, děti se tu naučí vyhledávat na internetu informace, vytvářet si referáty, projekty, najít si různé obrázky a také se dozví o různých nebezpečích, která může internet pro děti mít.
Redakce je nový kroužek, ve kterém děti vytváří vlastní internetový časopis, učí se hledat témata, formulovat myšlenky, tvořit vhodné otázky, ankety, fotit, sestavovat...
DRAK je kroužek Dramatické kratochvíle, děti tady dramatizují hry, učí se vystupovat před ostatními, odhodit ostych, správně artikulovat a připravují různá představení.
Bobříci je kroužek určený pro děti, které se chtějí dozvědět o přírodě víc, než je napsáno v učebnicích. Děti dělají různé pokusy, zkoumají, hledají v různých tématických celcích. Součástí kroužku Bobříci je i kroužek Kačerů - kačeři vyjíždějí na víkendové výlety za poklady - hra geocaching - a pro své výpravy si vybírají místa přírodovědně zajímavá - navštívili už několik naučných stezek, SOOS, Mariánské Lázně a další. Na výpravy se s Bobříky těší i Přírodovědný kroužek na 2. stupni, který svou činnost teprve začíná.
Pro děti z 2. stupně je také určený kroužek Logik, kde děti řeší různé záhadné logické úkoly se zaměřením na matematiku a fyziku.
Kroužek Mladý zdravotník, který se tradičně umísťuje na prvních a druhých místech v soutěžích, začne svou činnost v lednu.

Všechny zájmové kroužky jsou v současné době naplněné, děti baví a těší se na ně. Tak vidíte, děti na 2. ZŠ v Chebu se ve škole nenudí ani odpoledne:-)                                                                                                   Mgr. Barbora Nosková

listopad, 31.10.2013

                         

Branné cvičení, 21.10.2013

BrannéŽáci naší školy vyrazili v pátek 18. října na branné cvičení. Děti ze čtvrtých tříd se rozdělily do skupin a ve skupinách plnily cestou různé úkoly - kreslily dopravní situace, vyhledávaly různé údaje na informačních tabulích, sbíraly listy z různých stromů a keřů, ale třeba i doplňovaly čísla tísňového volání nebo přenášely raněného. Všem se dopoledne moc líbilo a pro nejlepší skupiny byla připravena sladká odměna.

Okresní kolo přespolního běhu, 21.10.2013

OkresníŽáci 1. stupně naší školy se po velkém úspěchu v okrskovém kole zúčastnili kola okresního. To se konalo 17. října. Všichni ze sebe vydali maximum, přesto to na vítězství nestačilo. To ovšem nikomu radost nezkazilo - děti se navzájem povzbuzovaly, podporovaly a skamarádily - a to je možná víc než medaile:-)

Bobříci na první výpravě, 15.10.2013

BobříciPřírodovědný kroužek Bobříci, který se zabývá v tomto období tématem voda, vyjel na výlet do Mariánských Lázní. Už cesta vlakem byla dobrodružstvím a co teprve lovení pokladů! Prameny jsme ochutnávali a zpívající fontána nám skoro vrazila dech. To byla krása! Na kolonádě se zrovna konal festival jablek, tak jsme si i vyrobili krásné kabelky a ze soutěží odnesli krásné ceny. A pak! Lanovka na Krakonoše! Trochu jsme se báli, viseli jsme ve velké výšce a když lanovka přejížděla přes spoje...no, bylo to trochu strašidelné. Okolo sochy Krakonoše jsme všichni 3x skákali po jedné noze, a pak si sáhli na drahý kámen na jeho opasku - to aby nám splnil přání, tak uvidíme:-). Dolů už jsme se lanovkou nebáli, ale už byl čas jet domů. Výlet jsme si užili a už se těšíme na další!                                           Bobříci

Okrskové kolo přespolního běhu - 1. stupeň, 11.10.2013

OkrskovéŽáci naší školy se zúčastnili okrskového kola přespolního běhu. Všichni běželi jako vítr, snažili se, a tak jsme je mohli vidět dobíhat jako druhé a třetí ve skupinách. Okrskové kolo jsme na plné čáře vyhráli!!! Postoupili jsme do okresního kola, které se koná ve čtvrtek 17. října. Držte nám palce!

říjen, 28.9.2013

                         

Zimní dětská burza, 23.9.2013


Nabídka zájmových kroužků, 21.9.2013

          

anketa, 2.9.2013

      ,                         ,                              ,      , 

Vítejte v novém školním roce..., 2.9.2013

                         


[CNW:Counter]